Jaarverslag Oudervereniging

Dit is het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017:
Jaarverslag 2016-2017

Dit zijn de notulen van de jaarvergadering van 25-10-2016:
Notulen jaarvergadering 25-10-2016

Het jaarverslag en de notulen zijn vastgesteld tijdens de jaarvergadering van 03-10-2017.