De Medezeggenschapsraad
 
 
In de laatste vergadering van afgelopen schooljaar heeft de MR gesproken over de oplossing die voor de personele bezetting is gevonden voor de laatste twee schoolweken en heeft de directie ons geïnformeerd over de achtergrond van deze oplossing.

Verder hebben we de schoolgids en vakantieplanning voor volgend schooljaar doorgesproken en het activiteitenplan van de MR voor 2016/2017 opgesteld.

 Nieuwsgierig? Kijk even op de site, daar is het plan terug te vinden.

Deze vergadering was de laatste voor Clasien en Thérèse die wij vanaf deze plek nogmaals heel hartelijk willen danken voor hun inzet!
 
Tenslotte wenst de MR iedereen alvast een hele fijne zomervakantie!
 
Wilt u contact met ons opnemen?
We zijn te bereiken via het volgende e-mailadres: mr@meesterspigtschool.nl